ul. Warszawska 15, Włocławek

gabinet@ditis.pl

726-219-002

Ditis na Facebook

Diagnoza i Terapia
Integracji Sensorycznej

DITIS
Włocławek

Integracja
Sensoryczna

Diagnoza
i Terapia

Metoda
Integracji Sensorycznej

Maria Kotwasińska

O mnie

Nazywam się Maria Kotwasińska. Jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycielem Pedagogiki Marii Montessori, terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą ręki w Teorii Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia pedagogiczne na UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy. Moja praca magisterska została wyróżniona przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UKW w Bydgoszczy oraz zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Pedagogiki Montessori w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Nr Certyfikatu 3947). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiadam ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog i nauczyciel alternatywnych form wychowania przedszkolnego (Pedagogika Waldorfska i Pedagogika Montessori). Wciąż poszerzam swoje kompetencje i kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach związanych z kompleksowym wspieraniem rozwoju dziecka.

Obecnie prowadzę we Włocławku Gabinet Terapii SI DITIS (DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ), do którego serdecznie Państwa zapraszam.

DITIS
Oferta

Metoda Integracji Sensorycznej

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

DITIS Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej

Twórcą Metody Integracji Sensorycznej jest dr Jean Ayres – psycholog kliniczny, terapeuta zajęciowy. Powstała ona w latach 70-tych XX wieku w USA. W Polsce mentorem Metody Integracji Sensorycznej jest Zbigniew Przyrowski – założyciel pierwszego gabinetu Terapii SI w Polsce. W 2000 roku powstało w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS, które zajmuje się szerzeniem wiedzy o integracji sensorycznej wśród terapeutów, rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Integracja sensoryczna to podświadomy proces, który zachodzi w mózgu. Mózg rozpoznaje informacje, wrażenia odbierane przez zmysły (ruchu i równowagi, propriocepcji – czucia głębokiego, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Te informacje przechodząc przez kolejne poziomy układu nerwowego od pnia mózgu, twór siatkowaty, móżdżek do kory mózgowej zostają opracowywane, porządkowane, łączone ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, coraz precyzyjniej interpretowane. Dzięki temu procesowi neurologicznemu dzieci rozwijają się zgodnie z normami rozwojowymi, prawidłowo postrzegają rzeczywistość, zachowują się adekwatnie do danej sytuacji, posiadają zdolność do koncentracji uwagi i uczenia się (czytania, pisania).

Zdobywanie odpowiednich doświadczeń sensomotorycznych (z ruchu, dotyku) podczas swobodnej zabawy oraz prawidłowe przetwarzanie informacji sensorycznych w ciągu pierwszych siedmiu lat życia dziecka ułatwia dziecku przyswajanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i umysłowych. Dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej brakuje "korzeni", co utrudnia mu rozwijanie pełni swoich możliwości. "Zanim będziemy martwić się o przycinanie gałęzi, potrzebujemy zadbać o korzenie. Naciskanie na dziecko, by opanowało umiejętności "wyższego rzędu" (...) wtedy, gdy w jego korzeniowym systemie zmysłów są przeszkody, może być źródłem głębokiej frustracji dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli". Stuart Shanker

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

DITIS (Diagnoza I Terapia Integracji Sensorycznej) jest miejscem, do którego mogą zgłosić się rodzice ze swoim dzieckiem, jeśli występują u niego któreś z poniższych problemów:

DITIS

DITIS Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej (SI) poprzedzona jest szczegółową diagnozą, w oparciu o którą tworzy się indywidualny plan terapii oraz program domowy. W swojej pracy terapeutycznej z dzieckiem czerpię inspiracje z teorii Jean Ayres, Pedagogiki Waldorfskiej, Marii Montessori. Dziecko ma okazję do podejmowania działań, uczestniczenia w zabawach stymulujących zmysły. Terapia metodą integracji sensorycznej polega na dostarczaniu dziecku kontrolowanej ilości bodźców po to, by poprawić u niego procesy nerwowe i polepszyć jakość życia.

Czego może doświadczyć dziecko podczas terapii?

Podczas terapii dziecko przede wszystkim doświadcza ruchu (różny rodzaj ruchu w różnych pozycjach ciała). W każdym dziecku jest wewnętrzna siła, żeby eksperymentować. Kiedy dziecko jest już pewne swojego ruchu to zaczyna eksperymentować innymi ruchami. Pochłania się w zabawę, stara się utrzymać wewnętrzną równowagę, zwraca uwagę na swoje ciało, ruch. Każdy samodzielny ruch, upadek jest nauką. Podczas ruchu uczy się panować nad swoim ciałem. Kiedy zacznie eksperymentować z ruchem to zacznie to powtarzać, ćwiczyć, zbierać doświadczenia, opracowywać i wykorzystywać w następnych próbach. Dziecko zdobywa kompetencje, to znaczy że jest w stanie wyznaczyć cel, znaleźć rozwiązanie i wyciągnąć wnioski. Aktywność ruchowa wypływa z ciała i kreatywności. Dziecko dzięki swobodnej zabawie rozwija swoją kreatywność, uczy się tego, że może wywierać wpływ na środowisko, w sposób swobodny i usystematyzowany wybiera pozycję swojego ciała do aktywności i odpoczynku, wie, co jest w stanie zrobić a czego nie jest w stanie zrobić.

Podczas terapii si dostarczane są również w sposób kontrolowany bodźce sensoryczne z czucia głębokiego poprzez: głęboki nacisk, masaż ciała różnymi fakturami, podejmowanie aktywności angażujących pracę mięśni, stosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne.

DITIS

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

we Włocławku

Galeria

DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS

Przedszkole Leśne Gniazdko Wilgi

we Włocławku

Sprawdź szczegóły ›

Pliki cookies (ciasteczka)

Czym są pliki "cookies"? Ciasteczka (ang. "cookies") to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na Twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do Twoich preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Z jakich rodzajów plików "cookies" korzystamy? Wykorzystujemy "cookies" stałe – pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Do czego używamy plików "cookies"? Pliki "cookies" używane są przez nas w celach analitycznych. Pliki "cookies" przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron.

Zarządzanie plikami "cookies". Możesz w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików "cookies" lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies". Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies", lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików "cookies" można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.

Kto jest administratorem danych z plików cookies (ciasteczek)? Administratorem danych jest DITIS Maria Kotwasińska, ul. Mielęcińska 32, 87-800 Włocławek, NIP: 466-035-80-69, telefon: +48 726-219-002, e-mail: gabinet@ditis.pl.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Źródło pozyskiwania danych: dane pozyskujemy drogą telefoniczną, mailową po bezpośrednim wysłaniu wiadomości przez Państwa za pomocą poczty elektronicznej lub z formularza kontaktowego znajdujących się na stronie www.ditis.pl.

Zakres i cen przetwrzania danych: przetwarzamy niezbędne dane wymagane do: podjęcia kontaktu, realizacji i archiwizowania zrealizowanych usług, podpisywania umów i wystawiania faktur.

Powierzanie danych do przetwarzania: dane powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim są tylko w sytuacji, w której wymaga tego realizacja zamówionej usługi.

Przeniesienie danych osobowych: mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych (wszystkich lub wybranych), które są przez nas przetwarzane.

Okres przechowywania i przetwarzania danych: przekazane nam dane będziemy przechowywać i przetwarzać bezterminowo, do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Zakres zarządzania przekazanymi danymi: przekazując dane mają Państwo prawo do ich: wglądu, zmiany lub usunięcia z bazy. Możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych poprzez wysłanie na adres gabinet@ditis.pl stosownej wiadomości.

Prawo wniesienia skargi: skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo wnosić do do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administrator danych osobowych: administratorem danych jest DITIS Maria Kotwasińska, ul. Mielęcińska 32, 87-800 Włocławek, NIP: 466-035-80-69, telefon: +48 726-219-002, e-mail: gabinet@ditis.pl.