ul. Warszawska 15, Włocławek

gabinet@ditis.pl

726-219-002

Ditis na Facebook

Diagnoza i Terapia
Integracji Sensorycznej

DITIS
Włocławek

Integracja
Sensoryczna

Diagnoza
i Terapia

Metoda
Integracji Sensorycznej

Maria Kotwasińska

O mnie

Nazywam się Maria Kotwasińska. Jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycielem Pedagogiki Marii Montessori, terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą ręki w Teorii Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia pedagogiczne na UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy. Moja praca magisterska została wyróżniona przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UKW w Bydgoszczy oraz zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Pedagogiki Montessori w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Nr Certyfikatu 3947). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiadam ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog i nauczyciel alternatywnych form wychowania przedszkolnego (Pedagogika Waldorfska i Pedagogika Montessori). Wciąż poszerzam swoje kompetencje i kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach związanych z kompleksowym wspieraniem rozwoju dziecka.

Obecnie prowadzę we Włocławku Gabinet Terapii SI DITIS (DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ), do którego serdecznie Państwa zapraszam.

DITIS
Oferta

Metoda Integracji Sensorycznej

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

DITIS Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej

Twórcą Metody Integracji Sensorycznej jest dr Jean Ayres – psycholog kliniczny, terapeuta zajęciowy. Powstała ona w latach 70-tych XX wieku w USA. W Polsce mentorem Metody Integracji Sensorycznej jest Zbigniew Przyrowski – założyciel pierwszego gabinetu Terapii SI w Polsce. W 2000 roku powstało w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS, które zajmuje się szerzeniem wiedzy o integracji sensorycznej wśród terapeutów, rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Integracja sensoryczna to podświadomy proces, który zachodzi w mózgu. Mózg rozpoznaje informacje, wrażenia odbierane przez zmysły (ruchu i równowagi, propriocepcji – czucia głębokiego, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Te informacje przechodząc przez kolejne poziomy układu nerwowego od pnia mózgu, twór siatkowaty, móżdżek do kory mózgowej zostają opracowywane, porządkowane, łączone ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, coraz precyzyjniej interpretowane. Dzięki temu procesowi neurologicznemu dzieci rozwijają się zgodnie z normami rozwojowymi, prawidłowo postrzegają rzeczywistość, zachowują się adekwatnie do danej sytuacji, posiadają zdolność do koncentracji uwagi i uczenia się (czytania, pisania).

Zdobywanie odpowiednich doświadczeń sensomotorycznych (z ruchu, dotyku) podczas swobodnej zabawy oraz prawidłowe przetwarzanie informacji sensorycznych w ciągu pierwszych siedmiu lat życia dziecka ułatwia dziecku przyswajanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i umysłowych. Dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej brakuje "korzeni", co utrudnia mu rozwijanie pełni swoich możliwości. "Zanim będziemy martwić się o przycinanie gałęzi, potrzebujemy zadbać o korzenie. Naciskanie na dziecko, by opanowało umiejętności "wyższego rzędu" (...) wtedy, gdy w jego korzeniowym systemie zmysłów są przeszkody, może być źródłem głębokiej frustracji dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli". Stuart Shanker

Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

DITIS (Diagnoza I Terapia Integracji Sensorycznej) jest miejscem, do którego mogą zgłosić się rodzice ze swoim dzieckiem, jeśli występują u niego któreś z poniższych problemów:

DITIS

DITIS Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej (SI) poprzedzona jest szczegółową diagnozą, w oparciu o którą tworzy się indywidualny plan terapii oraz program domowy. W swojej pracy terapeutycznej z dzieckiem czerpię inspiracje z teorii Jean Ayres, Pedagogiki Waldorfskiej, Marii Montessori. Dziecko ma okazję do podejmowania działań, uczestniczenia w zabawach stymulujących zmysły. Terapia metodą integracji sensorycznej polega na dostarczaniu dziecku kontrolowanej ilości bodźców po to, by poprawić u niego procesy nerwowe i polepszyć jakość życia.

Czego może doświadczyć dziecko podczas terapii?

Podczas terapii dziecko przede wszystkim doświadcza ruchu (różny rodzaj ruchu w różnych pozycjach ciała). W każdym dziecku jest wewnętrzna siła, żeby eksperymentować. Kiedy dziecko jest już pewne swojego ruchu to zaczyna eksperymentować innymi ruchami. Pochłania się w zabawę, stara się utrzymać wewnętrzną równowagę, zwraca uwagę na swoje ciało, ruch. Każdy samodzielny ruch, upadek jest nauką. Podczas ruchu uczy się panować nad swoim ciałem. Kiedy zacznie eksperymentować z ruchem to zacznie to powtarzać, ćwiczyć, zbierać doświadczenia, opracowywać i wykorzystywać w następnych próbach. Dziecko zdobywa kompetencje, to znaczy że jest w stanie wyznaczyć cel, znaleźć rozwiązanie i wyciągnąć wnioski. Aktywność ruchowa wypływa z ciała i kreatywności. Dziecko dzięki swobodnej zabawie rozwija swoją kreatywność, uczy się tego, że może wywierać wpływ na środowisko, w sposób swobodny i usystematyzowany wybiera pozycję swojego ciała do aktywności i odpoczynku, wie, co jest w stanie zrobić a czego nie jest w stanie zrobić.

Podczas terapii si dostarczane są również w sposób kontrolowany bodźce sensoryczne z czucia głębokiego poprzez: głęboki nacisk, masaż ciała różnymi fakturami, podejmowanie aktywności angażujących pracę mięśni, stosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne.

DITIS

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

we Włocławku

Galeria

DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS DITIS
Pliki cookies (ciasteczka)

Czym są pliki "cookies"? Ciasteczka (ang. "cookies") to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na Twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do Twoich preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Z jakich rodzajów plików "cookies" korzystamy? Wykorzystujemy "cookies" stałe – pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Do czego używamy plików "cookies"? Pliki "cookies" używane są przez nas w celach analitycznych. Pliki "cookies" przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron.

Zarządzanie plikami "cookies". Możesz w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików "cookies" lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies". Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies", lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików "cookies" można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.

Kto jest administratorem danych z plików cookies (ciasteczek)? Administratorem danych jest DITIS Maria Kotwasińska, ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, NIP: 466-035-80-69, telefon: +48 726-219-002, e-mail: gabinet@ditis.pl.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Źródło pozyskiwania danych: dane pozyskujemy drogą telefoniczną, mailową po bezpośrednim wysłaniu wiadomości przez Państwa za pomocą poczty elektronicznej lub z formularza kontaktowego znajdujących się na stronie www.ditis.pl.

Zakres i cen przetwrzania danych: przetwarzamy niezbędne dane wymagane do: podjęcia kontaktu, realizacji i archiwizowania zrealizowanych usług, podpisywania umów i wystawiania faktur.

Powierzanie danych do przetwarzania: dane powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim są tylko w sytuacji, w której wymaga tego realizacja zamówionej usługi.

Przeniesienie danych osobowych: mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych (wszystkich lub wybranych), które są przez nas przetwarzane.

Okres przechowywania i przetwarzania danych: przekazane nam dane będziemy przechowywać i przetwarzać bezterminowo, do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Zakres zarządzania przekazanymi danymi: przekazując dane mają Państwo prawo do ich: wglądu, zmiany lub usunięcia z bazy. Możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych poprzez wysłanie na adres gabinet@ditis.pl stosownej wiadomości.

Prawo wniesienia skargi: skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo wnosić do do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administrator danych osobowych: administratorem danych jest DITIS Maria Kotwasińska, ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, NIP: 466-035-80-69, telefon: +48 726-219-002, e-mail: gabinet@ditis.pl.